Ръководство на потребителя

Ръководство Ram Bikes 
manual_english

manual_bg
Моля прочетете, ръководството преди да карате велосипеда си.

Гаранция

Гаранция  Уважаеми клиенти, при съмнение за технически проблем с Вашето колело, моля обърнете се към магазина откъдето сте закупили велосипеда за съдействие. Там ще могат да преценят дали проблема Ви е свързан с нуждата от сервизиране на велосипеда Ви или има технически проблем, касаещ нуждата от гаранционно обслужване.
Гаранцията на Вашият велосипед е 2 години, ограниченията за нейната валидност са подробно описани в „Ръководството за употреба“, моля запознайте се с него внимателно. Такова може да изтеглите от линка по-горе в страницата.
Ако имате въпроси, свързани с гаранцията на велосипеда си или технически проблеми, които имате може да се свържете с нас на warranty@ram-bikes.com